Tehtävänä oli tutustua ja vertailla valitsemiensa kolmen saman alan yrityksen, organisaation tai järjestön sosiaalisen median sovellusten / ympäristöjen käyttöä. 

 

Valitsemani kolme järjestöä edistävät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia Suomessa. Yhden järjestön toiminta on maailmanlaajuista. Kaikilla kolmella järjestöllä on käytössä sosiaalisen median palveluista Facebook, Twitter, Instagram ja YouTube. Tarkastelin ja vertailin järjestöjen Twitterin, Instagramin ja YouTuben käyttöä.

 

Twitter:

 

  • Järjestö A julkaisee Twitterissä tiedotteita muun muassa hankkeistaan, työntekijöiden ja kokemusasiantuntijoiden blogikirjoituksista, tarjoamistaan palveluista ja tapahtumista. Järjestö julkaisee myös kannanottoja ajankohtaisiin lapsiperheitä koskeviin teemoihin, kuten lasten kasvatukseen, psyykkiseen hyvinvointiin ja pahoinvointiin, ihmissuhteisiin ja talouteen liittyen sekä näihin liittyvään poliittiseen päätöksentekoon. Julkaisut sisältävät usein lyhyen tekstin ja usein myös linkin järjestön nettisivuille, jossa kyseistä aihetta käsitellään laajemmin. Järjestö A:lla on Twitterissä 6466 seuraajaa.  

 

  • Järjestö B:llä on Twitterissä 15860 seuraajaa ja se julkaisee tiedotteita ja kannanottoja lasten, nuorten ja perheiden elämään liittyviin ajankohtaisiin aiheisiin kuten koronakriisiin, koulukiusaamiseen ja nuorten työttömyyteen. Osa julkaisuista on uudelleentviittauksia (retweed), eli järjestö on lähettänyt toisen tahon julkaiseman viestin uudelleen omalle seuraajajoukolleen. Julkaisuun järjestö on lisännyt oman lyhyen kommentin aiheeseen liittyen. Myös järjestö A ja C julkaisevat uudelleenviittauksia. Edellä mainittujen lisäksi järjestö myös mainostaa järjestämiään tapahtumia Twitterissä.

 

  • Järjestö C:llä on Twitterissä 13292 seuraajaa ja myös he julkaisevat kannanottoja ja tiedotteita ajankohtaisista lapsiperheitä koskevista aiheista. Koronakriisiin liittyen järjestö on julkaissut useita tviittejä. Järjestö myös kertoo tukimuodoistaan ja hankkeistaan lapsille, nuorille ja lapsiperheille sekä saamistaan lahjoituksista. Tviiteissä myös kerrotaan järjestön yhteistyökumppaneista ja rekrytoidaan uusia asiantuntijoita.

 

Järjestö A:n, B:n ja C:n tviittauksissa on Twitterin kielioppisääntöjen mukaisesti aihetunnisteita eli hashtageja, jotka on merkitty symbolilla #. Hashtagit kuvaavat aiheen keskeisiä teemoja ja niiden tarkoituksena on helpottaa tiedon esittämistä ja löytämistä. Twitterissä yhden twiitin enimmäispituus voi olla 280 merkkiä, joten julkaistava asia on kirjoitettava tiiviisti ja huomioita herättävästi. Mielestäni järjestöjen tviittaukset eivät erityisesti eroa toisistaan, jokainen tekee julkaisuja omista lähtökohdista kohderyhmänsä huomioiden. Kaikilla järjestöillä on Twitterissä runsaasti seuraajia, joten heidän viestinsä tavoittaa suuri määrä ihmisiä.  

 

Instagram

 

  • Järjestö A julkaisee Instagramissa kuvia ja tiedotteita palveluistaan sekä ottaa kantaa lasten, nuorten ja perheiden elämään liittyvään ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lapsiperheille annetaan arkisia vinkkejä muun muassa yhdessäoloon ja vanhemmille lasten kasvatukseen. Järjestön asiantuntijatyöntekijät esittäytyvät julkaisuissa. Järjestöllä on Instagramissa 2985 seuraajaa.

 

  • Järjestö B:llä on Instagramissa 4294 seuraajaa. Julkaisuissa mainostetaan järjestön tuottamia palveluita ja kerrotaan muun muassa siitä kuinka järjestö auttaa ja tukee lapsia, nuoria ja perheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Viimeaikaiset päivitykset liittyvät vahvasti koronapandemiaan ja esimerkiksi siihen, kuinka rajoituksista huolimatta yhteydenpito läheisten välillä on tärkeää ja kuinka voidaan tukea perheiden taloudellista ja henkistä ja fyysistä turvallisuutta.

 

  • Järjestö C:llä on Instagramissa 8110 seuraajaa ja 1124 julkaisua. Päivityksissään järjestö muuan muassa kertoo tavoistaan auttaa lapsia ja lapsiperheitä eri yhteistyökumppaniensa kanssa. Toiminnoistaan ja palveluistaan järjestö julkaisee päivityksiä kuvin, videoin ja kirjoituksin. Mukavan lisän tuovat asiakkaiden, kokemusasiantuntijoiden, vapaaehtoistyöntekijöiden ja työntekijöiden tarinat ja kokemukset.

 

Kaikkien kolmen järjestön toiminta Instagramissa on aktiivista, seuraajia on paljon ja päivityksiä tehdään säännöllisesti huomioiden eri kohderyhmät, joille palveluja tarjotaan.  

 

YouTube

 

  • Järjestö A:n YouTube-kanavalla on 2530 tilaajaa. Järjestö on julkaissut videoita osittain samoista aiheista kuin edellä mainituissa sosiaalisen median palveluissa. Järjestö B:n YouTube-kanavalla on 1390 tilaajaa. Kanavalla julkaistaan järjestön tuottamia videoita ja digitarinoita. Järjestö C:n YouTube-kanavalla on 671 tilaajaa ja videot koostuvat samoista aiheista kuin muissakin järjestön käyttämissä sosiaalisen median palveluissa. Mielestäni järjestö A:n ja B:n videot on suunnattu laajemmalle kohderyhmälle ja tämä ehkä näkyykin kanavien tilaajamäärissä. Järjestö C:n julkaisemat videot ovat mielestäni enemmän ”asiapitoisempia” ja ammattilaisille suunnattuja. Kaikkien kolmen järjestön videot ovat mielestäni sopivan lyhyitä ja niihin on osattu hyvin kiteyttää ja rajata olennaiset asiat.