Tämä oppimistehtävä liittyi digitaalisen identiteetin muodostumiseen. Tehtävänä oli selvittää internetin hakukoneen avulla, millaisia tietoja itsestä löytyy ja ovatko tiedot omasta mielestä oikeita. Tehtävänä oli myös pohtia, kuinka voi vaikuttaa siihen, millaisia tietoja itsestä on verkossa ja voiko tietoja halutessaan sieltä poistaa?  

 

Lähdin liikkeelle perehtymällä mitä digitaalisella identiteetillä tarkoitetaan. Nummisen (2019) mukaan digitaalisella identiteetillä tarkoitetaan kokoelmaa henkilöön liittyvistä ominaisuuksista. Meillä kaikilla voi olla useita digitaalisia identiteettejä yhteen tai useampaan palveluun liittyen. Kaikki netissä julkaistu jää sinne ikuisesti riippumatta siitä, laitatko sen sinne itse tai julkaiseeko sen joku muu sinuun liittyen. (Digitaaliset identiteetit keltanokille – 10 termiä, jotka sinun tulisi jo tietää -> https://www.nixu.com/fi/blog/digitaaliset-identiteetit-keltanokille-10-termia-jotka-sinun-tulisi-jo-tietaa). Eli kaikki se tieto, joka sinuun liittyen on internetissä muodostaa digitaalisen identiteettisi.

 

Etsin omalla nimelläni tietoja Googlesta. Nimelläni löytyi Fonectasta kotikatuni ja asuinpaikkakuntani nimi. Ei kuitenkaan talonnumeroa, postinumeroa tai puhelinnumeroa. Lisäksi löytyi nimi ja tehtävänkuva työnantajani nettisivuilta. Myös osallistumiseni puolimaratonille vuonna 2017 näkyi kisan järjestäjän julkaisemassa tuloslistassa. Tietoja nimelläni löytyi todella vähän, kuvia ei ollenkaan. Yksi kaimakin löytyi. Kaikki löytämäni tiedot itsestäni ovat oikeita. Profiilini sosiaalisessa mediassa ovat yksityisiä, niistä ei löytynyt Googlen kautta tietoa.  

 

Digitaalinen identiteetti muodostuu laajasta kokonaisuudesta, kuten nimestä, henkilötunnuksesta, salasanoista, harrastuksista, sosiaalisista verkostoista, työ-, terveys-, talous- ja kulutustiedoista sekä paikkatiedoista. Tiedot kerääntyvät eri palveluista, kuten pankki-, verkkokauppa, julkishallinnon ja sosiaalisen median palveluista. Tiedot kertyvät palveluntarjoajien palveluihin heidän tarpeiden mukaisesti ja ovat siis hyvin hajautuneena ympäri internettiä. Tämä on tärkeä tiedostaa antaessaan itsestään tietoja erilaisissa verkkopalveluissa. Jokainen meistä tekee valintansa sosiaalisessa mediassa itse ja muokkaa sosiaalisen median profiilinsa ja syötteensä omanlaisekseen. Teemme valinnat profiilien yksityisyydestä ja julkisuudesta sekä siitä, mitä asioita itsestä haluamme jakaa ja minkälaiseen keskusteluun osallistumme milläkin tavalla.

 

Onnistuuko tietojen poistaminen internetistä? Tutkin asiaa Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta https://tietosuoja.fi/kun-haluat-poistaa-tietosi, ja siellä asiasta kerrottiin näin:

Tietyissä tilanteissa jokaisella on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, josta sinut voidaan tunnistaa. Rekisterinpitäjäksi kutsutaan yritystä, viranomaista tai yhteisöä, joka kerää henkilötietojasi.

Rekisterinpitäjän täytyy poistaa henkilötietosi seuraavissa tapauksissa:

 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse tietojasi alkuperäiseen tarkoitukseen.
 • Peruutat antamasi suostumuksen, eikä tietojesi käsittelylle ole muuta laillista perustetta.
 • Vastustat tietojesi käsittelyä, eikä käsittelylle ole perusteltua syytä.
 • Vastustat tietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin.
 • Tietojasi on käsitelty lainvastaisesti.
 • Tietosi on poistettava lainsäädännön perusteella.
 • Tietosi on kerätty huoltajasi suostumuksen perusteella tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä. Tietoyhteiskunnan palveluita ovat esimerkiksi verkkokaupat ja sosiaalinen media.

Rekisterinpitäjän ei kuitenkaan ole pakko poistaa henkilötietojasi, jos ne ovat perustellusti tarpeellisia seuraavia tarkoituksia varten:

 • sananvapaus ja tiedon välittäminen
 • lain noudattaminen
 • rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen
 • yleinen etu – esimerkiksi arkistointi, tutkimus tai tilastointi
 • oikeusvaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen.

Tietojen poistaminen on maksutonta. Jos poistopyyntö on perusteeton tai kohtuuton, rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen maksun tai kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä. Jos rekisterinpitäjä poistaa tiedot, sen on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava poistosta kaikille niille, joille tietoja on aiemmin luovutettu. Rekisterinpitäjää voi pyytää kertomaan, kenelle tietoja on luovutettu. Poistopyyntö on esitettävä suoraan rekisterinpitäjälle. Pyynnössä on hyvä kertoa poistettavat tiedot, perustelut poistolle, nimi ja yhteystiedot.

Rekisterinpitäjän täytyy vastata pyyntöön yhden kuukauden kuluessa. Jos pyyntöjä on monta tai ne ovat monimutkaisia, rekisterinpitäjä voi ilmoittaa vastauksessaan, että se tarvitsee niiden käsittelyyn enemmän aikaa. Jos rekisterinpitäjä ilmoittaa tarvitsevansa lisää käsittelyaikaa, määräaika on kolmen kuukauden kuluttua alkuperäisestä pyynnöstä. Jos rekisterinpitäjä ei vastaa määräajassa, voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun. Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy poistamasta tietoja, sen täytyy kertoa kieltäytymisen syyt. Kieltäytymisen on aina perustuttava lakiin. Jos kieltäytymiselle ei mielestäsi ole perusteita, voi tarvittaessa ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun.

 

Sosiaaliseen mediaan julkaistujen tietojen ja kuvien manipulointi on hyvin yleistä ja se muovaa digitaalisen identiteetin muodostumista. Sosiaalisessa mediassa ihminen asettaa itsensä arvostelun ja vertailun kohteeksi. Usein julkaisuissa halutaankin tuoda esille parhaimmat kuvat ja tiedot, joita voidaan myös muokata vastaamaan sosiaalisessa mediassa kulloinkin olevaan normistoon. Valikoidun minäkuvan julkituominen voi asettaa paineita esimerkiksi nuorille olla tykätty ja menestyvä sosiaalisessa mediassa.

 

Julkisuuden henkilön, esimerkiksi poliitikon tietojen puuttuminen sosiaalisesta mediasta. Pitääkö tietoja olla vai ei? Julkisuuden henkilöille sosiaalinen media on varmastikin vielä merkittävämpi keino oman julkisuuskuvan ja brändin esiintuomisessa ja menestymisessä. Jokainen heistäkin kuitenkin itse määrittää sen, kuinka paljon ja minkälaisia asioita itsestään haluaa sosiaalisessa mediassa tuoda julki. Rajanveto yksityisyyden ja työn välillä on varmastikin välillä hankalaa.