Opintojakson viimeisenä blogiin julkaistavana tehtävä oli pohtia sosiaalisen median hyödyntämistä tulevaisuudessa.

 

Lähdin tälle opintojaksolle, koska halusin lisätä tietämystäni ja kehittää taitojani sosiaalisen median hyödyntämisestä työssäni sosiaalialla. Opintojakson yleisenä tavoitteena oli sosiaalisen median käsitteistön ja tietoturvaan liittyvien keskeisten käsitteiden hallinta sekä sosiaalisen median pelisääntöjen ja digitaalisen identiteetin muodostumisen ymmärtäminen. Edellä mainittujen lisäksi tavoitteena oli oppia hyödyntämään sosiaalisen median mahdollisuuksia työyhteisössä ja käyttämään niitä työssään hallitusti.  Koen, että olen saavuttanut oman henkilökohtaisen tavoitteeni hyvin. Opintojakso on kokonaisuudessaan; tehtävien ja materiaalin myötä tukenut saavuttamaan opintojakson yleiset tavoitteet. Olen tullut tietoiseksi erilaisten sosiaalisen median ympäristöjen mahdollisuuksista työyhteisön työvälineinä sekä oppinut tärkeitä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä seikkoja. Sosiaalisen median työkäyttöön liittyy paljon asioita, joita opiskellessani olen huomannut, että tietoa niistä löytyy todella paljon ja uutta tietoa tulee koko ajan lisää. Ajanhermolla pysyminen vaatii aktiivisuutta myös meiltä eri alojen ammattilaisilta. Rakennan omaa ammatillisuuttani siten, että haluan kehittää osaamistani, jotta voin parhaalla mahdollisella tavalla auttaa asiakkaitani. Sosiaalinen media tarjoaa monia vaihtoehtoja tähän sekä suoraan että välillisesti, sen avulla voi kehittää ja jakaa omaa osaamistaan sekä verkostoitua esimerkiksi ammattilaisille suunnattujen somefoorumeiden kautta tai kehittää ja ylläpitää erilaisia somefoorumeita asiakkaille.

 

Blogin kirjoitus on ollut itselleni myös täysin uutta ja sitä, olen tässä opintojakson edetessä harjoitellut ja todennut, että siinä on vielä kehitettävää😊

 

Sosiaalinen media tarjoaa useita mahdollisuuksia työyhteisöjen työvälineiksi. Hyvin usea meistä käyttää sosiaalista mediaa yksityiselämässä ja moni myös osana omaa työtään. Toiset meistä pitävät someprofiilinsa julkisina ja toiset haluavat pitää ne yksityisinä. Jokaisella on oikeus päättää asiasta henkilökohtaisesti. Mielestäni on kuitenkin erittäin tärkeä muistaa meitä työntekijöitä koskeva lojaliteettivelvoite ja salassapitovelvoite, eli että käyttäydymme ja viestimme somessa myös vapaa-ajalla kunnioittaen työnantajaamme ja asiakkaitamme. Someviestinnän on mielestäni lähtökohtaisesti tärkeä olla positiivista, aitoa ja asiallista.

 

Opintojaksolta saamieni oppien myötä otan jatkossa rohkeammin somen käyttöön myös työssäni. Huomaan ajattelevani somen mahdollisuuksia työssäni sosiaalialalla aikaisempaa laajemmin. Tästä on hyvä jatkaa some-osaamiseni kehittämistä!